આખો દિવસ ચાલતી બેટરીવાળો Samsung Galaxy F42 સસ્તામાં ખરીદવાની તક


જો ઓફરની વાત કરીએ તો Samsung Galaxy F42ને ઈ-કોમર્સ સાઈટ Flipkart સેલ દરમિયાન 3,000 રૂપિયાના ડિસ્કાઉન્ટ સાથે ખરીદી શકાય છે.

 

About: k


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *